PEDRO
CALAZA-MARTÍNEZ

DOUTOR
ENXEÑEIRO
AGRÓNOMO
POLA
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE
COMPOSTELA.

DOUTOR
ARQUITECTO
DA PAISAXE
POLA
UNIVERSIDADE
DE LISBOA.

DOUTOR ENXEÑEIRO AGRÓNOMO POLA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

DOUTOR ARQUITECTO DA PAISAXE POLA UNIVERSIDADE DE LISBOA.

Decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, Director da Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega e Secretario do Consello Galego de Enxeñerías. Membro do Grupo de traballo WG7 de bosques urbanos e periurbanos da FAO, do Grupo de estudos do territorio da Universidade da Coruña e coordinador da Comisión de Bosques Urbanos e Norma Granada da AEPJP.

Desenvolve o seu labor profesional como consultor senior, especificamente na planificación, deseño, proxecto e xestión da paisaxe, infraestrutura verde e espazos públicos. Complementa a súa actividade como investigador e profesor de arquitectura da paisaxe (Universidade de Santiago de Compostela e Universidade Politécnica de Madrid), así como profesor de cátedra en universidades estranxeiras. Publicou artigos e libros e impartiu conferencias a nivel nacional e internacional (Universidade da Coruña, Universidade de Luján, Universidade de Mar de Prata, Universidade de Talca, Universidade de Praga, Pontificia Universidade Javeriana,…) sobre temas relacionados cos bosques urbanos (servizos e diservicios), a infraestrutura verde, a planificación urbana e a arquitectura da paisaxe, destacando a dirección da Norma Granada 2020, o Manual de Uso da BDECA, a Guía de Infraestrutura verde da FEMP (2019). Entre os seus premios de publicacións destacan: 46 Premio Nacional de Libro Agrario de San Miguel (2017) pola súa obra “Infraestructura verde. Sistema natural de salud”e Premio Nacional Juan Julio (2012): “Evaluación de riesgo de arbolado: principios, indicadores y métodos”.