ESTUDOS
E DOCENCIA

Pedro Calaza complementa a súa actividade profesional coa docencia universitaria e a impartición de cursos e seminarios internacionais. Na actualidade é director da Escola Galega da Paisaxe e profesor no Máster de Xardíns botánicos e servizos  ecosistémicos da infraestrutura verde da Universidade Politécnica de Madrid.

Desde a súa creación, formou parte da comisión académica interuniversitaria e foi docente nas materias Deseño I, Xestión e Proxectos no Máster de Arquitectura do Paisaxe Juana de Vega da Universidade de Santiago de Compostela e Universidade da Coruña e membro do Comité de Expertos da Escola Galega da Paisaxe.

Tamén foi profesor no  master de investigación agraria e forestal da USC en materia de avaliación de risco de arboledo urbano e en universidades como Praga,  Luján, Mar de Prata,  Talca, UDC e USC en diferentes  workshops e cursos de verán. Da mesma forma colabora como titor de traballos de fin de grao/ master en diferentes universidades españolas.

Desde o ano 2003 ata o ano 2010 foi o coordinador dos Cursos de Arquitectura da Paisaxe que organizou a Fundación Juana de Vega. Impartiu conferencias en numerosos países e cidades: Praga, Boston, Bogotá, Milán, Cartaxena de Indias, O Porto, Madrid, Cambrils, Barcelona, Santander, Guadalaxara, A Coruña, Ponche de Lima, Santander, Santiago de Compostela, Santiago de Chile,  Luján, Mar de Prata,  Mantova, etc. en temas relacionados coa arquitectura da paisaxe, especialmente no marco da infraestrutura verde nas súas diferentes vertentes, relacionándoa coa saúde pública e a  ecoplanificación.

Estratexia de Infraestrutura Verde da área da Coruña

Participouse na redacción da Estratexia de Infraestrutura Verde da área da Coruña. Trátase dunha estratexia pioneira e piloto de infraestrutura verde con carácter supramunicipal. En 2019, finalizouse este traballo técnico-científico que engloba 31 concellos, 140 000 has e máis de 450 000 habitantes. Baixo a coordinación da Fundación Juana de Vega, colaboraron entidades como o Instituto Tecnolóxico de Galicia ( ITG), o Instituto de Biodiversidade de Galicia ( IBADER), a Universidade da Coruña (UDC), A Reserva das Mariñas-Betanzos e  EQUS.  

É un proxecto piloto que inclúe formulacións e análises ambientais, territoriais, de mobilidade, enerxía economía verde, saúde, turismo, etc. Un proxecto que pode ser exportable a outros contextos xeográficos e que representa unha proposta metodolóxica sólida e adaptada á realidade do territorio.

Representa unha aposta supramunicipal de referencia a nivel europeo polo seu enfoque multióptica e o desenvolvemento metodolóxico multiescalar.

PLAN DIRECTOR CALDAS

Redacción do Plan Director de xestión do arboledo do Parque-Xardín Botánico e  Carballeira de Caldas de Reis. Trátase dun espazo con dobre protección xa que é un Ben de Interese cultural (BIC), declarado Paisaxe pintoresca en 1962, e ademais contén exemplares arbóreos catalogados ao amparo do  RD 67/2007 de arboledo singular da Xunta de Galicia.

O documento integra un estudo pormenorizado da vexetación arbórea existente, desde un prisma histórico,  dendrométrico e  biomecánico, e inclúe tanto propostas para unha mellor xestión futura como outras que abordan aspectos moi diversos: fitopatoloxía,  biomecánica, uso social, xestión de eventos, comunicación e difusión, etc.

Dirección do Proxecto Vilas en Flor Galicia.

Desde 2018, Pedro  Calaza é o director do proxecto Vilas en Flor Galicia, que está organizado pola Fundación Juana de Vega, A Asociación Galega de Empresas de Xardinería ( AGAEXAR) e a Asociación de  Viveristas do Noroeste  (ASVINOR), coa colaboración da Xunta de Galicia e diferentes empresas sectoriais.

Trátase dunha iniciativa orientada á mellora ambiental dos concellos da comunidade galega. En 2020, participaron xa 27 concellos que traballan para integrar formulacións de sustentabilidade, biodiversidade, optimización de recursos e para potenciar o atractivo turístico. A proposta inclúe a futura creación dunha rede e roteiro de municipios participantes para ofrecer un atractivo turístico engadido.

ESTUDOS ESPECIALIZADOS DE BIOMECÁNICA E AVALIACIÓN DE RISCO.

No marco da xestión racional do risco, desenvolvéronse numerosos estudos de avaliación que abarcan análise  dendroestáticos,  biomecánicos e de seguridade. O proceso metodolóxico inclúe variables cualitativas e cuantitativas, así como o uso de ferramentas de testificación instrumental como  tomógrafo  sónico,  tomógrafo por  impedancia eléctrica,  Static Loade Test,  resistógrafo, etc.

Para o seu desenvolvemento, á parte do equipo técnico propio, cóntase coa colaboración de expertos nacionais e internacionais en fitopatoloxía e arboricultura como Neville  Fay ( UK).

COLABORACIÓNS CON ADMINISTRACONES PÚBLICAS. PLANS DE XESTIÓN

Desde hai máis de 20 anos, colabórase con diferentes administracións públicas para emitir informes técnicos, asesoramento en redacción de pregos de condicións, proxectos de execución de intervencións ambientais en espazos protexidos, etc.

MENDEZ NÚÑEZ- BIC

No ano 2007, participouse na redacción do documento técnico para incoar expediente de declaración dos Xardíns de Méndez Núñez como Ben de Interese Cultural (BIC) tomando como piares fundamentais da proposta os valores históricos, culturais e o propio patrimonio natural. En 2020, redactouse informe específico para avaliar a sobrecarga de uso neste espazo singular que serviu de argumento para a declaración como Zona de Especial Protección.