PLANIFICACIÓN
E INGENIERÍA DEL TERRITORIO

SOBRE
NÓS

Somos un equipo transversal de enxeñeiros e arquitectos da paisaxe comprometidos de foma apaixonada co deseño, a creación, o desenvolvemento, a execución e a xestión integral de lugares vibrantes, inclusivos, eco-socio funcionais e sostibles.

Con máis de 25 anos de experiencia no sector, o noso enfoque transcende do habitual. As nosas formulacións integran catro aspectos clave nas nosas propostas: primeiro, as necesidades dos usuarios en coherencia cun deseño integrador e ecoloxicamente funcional; segundo, o coñecemento profesional técnico desde un prisma de enxeñería, arquitectura, bioloxía, así como histórico-cultural; terceiro, un enfoque científico das propostas onde se inclúe un respaldo académico das solucións adaptadas ao estilo e a coherencia funcional; e por último, un deseño con carácter identitario que emane do espazo e do coñecemento pormenorizado do lugar, é dicir, que ofreza unha solución singular e específica. Todo iso para brindar aos nosos clientes un servizo profesional e solucións adaptadas ás súas necesidades en converxencia coas liñas mestras contemporáneas: resiliencia, renaturalización, coherencia ecolóxica e funcionalidade emanada dos principios da ecoloxía da paisaxe.

Confían en nosotros:

FILOSOFÍA
DE TRABALLO

Pedro Calaza e os seus colaboradores desenvolven o seu labor profesional desde os anos 90, principalmente en empresas vinculadas ao sector de servizos (consultoría e xestión integral), pero tamén ao mundo académico. Sempre tentamos construír coñecemento mediante unha mirada integradora dos diferentes prismas que configuran un espazo.

A sede de traballo radica preto do denominado Finis Terrae Europeo, no noroeste da península ibérica, na Coruña, epicentro desde onde se presta servizo principalmente a toda España e Portugal.

As liñas de traballo fundamentais converxen nunha visión ecolóxica, integral e  holística do territorio, unha maneira de entender e potenciar os valores naturais de cada lugar en coherencia cos usos. Trátase dunha aposta polo futuro, desde un prisma  ecosocial, onde se expoñen formas máis integradoras e respectuosas co medio en contornas urbanas, naturais, rurais e industriais.

A actividade desenvolvida inclúe o plano  proyectual, estudos, investigación e asesoramento en todo o relativo ao deseño, planificación, construción, restauración, recuperación e xestión da paisaxe e os seus elementos, principalmente para entidades públicas, pero tamén para empresas privadas. A modo de exemplo, desenvólvense proxectos de espazos urbanos (parques, bosques urbanos, prazas, etc.), plans estratéxicos de infraestrutura verde, estudos de integración de parámetros de saúde no deseño e xestión urbana, xestión racional de elementos de infraestrutura verde, asesoramento técnico-científico, así como traballos como axentes de innovación e participación e liderado en proxectos de I+D+i.

Todo o equipo de traballo atópase comprometido coa integración da vertente  ecosocial da paisaxe nos nosos esquemas, estudos e proxectos; e involúcrase, desde o principio, nas diferentes fases do traballo: nas avaliacións de impacto visual e paisaxístico, nas implicacións futuras na xestión cotiá; nos estudos de integración paisaxística; esquemas  diagramáticos,  master plans, e posteriores documentos  proyectuales e deseño de todas as instalacións, traballando en estreita colaboración con disciplinas aliadas da arquitectura da paisaxe, a arquitectura, diferentes ramas da enxeñería (agronómica, de montes, de camiños, industrial), bioloxía, socioloxía, historia e, por suposto, co propio promotor para coordinar todos os aspectos do traballo externo.

Colaboramos con entidades como a Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universidade da Coruña (UDC), Universidade Politécnica de Madrid ( UPM), Cátedra de Bosques Urbanos da Universidade de Zaragoza ( UNIZAR), Escola  Galega dá  Paisaxe ( EGP), Pontifica  Javeriana Universidade de  Bogotá, Universidade de  Luján, Universidade de Mar de Prata e Universidade de Buenos Aires (Arxentina), Universidade de  Talca Chile),  Cchez  University  of  Life  Science  Prague, Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Asociación Española de Parques e Xardíns Públicos ( AEPJP), etc.

QUE
FACEMOS

Desenvolvemos estudos, anteproxectos e proxectos que emerxen do coñecemento do lugar, auspiciados polo seu Genius loci, onde se expoñen propostas de desenvolvementos urbanos e de paisaxe condicionados polos principios da ecoloxía da paisaxe, da socioloxía e do concepto da ecoplanificación.